Historie

Historie

1960-70

I slutningen af tredserne begyndte de første fastboende danskere at komme til området øst for Málaga - La Axarquía i Málaga provins og Almuñécar i Granada provins.


1970-80

Gennem halvfjerdserne kom der stadig flere fastboende danske, og på det tidspunkt blev der oprettet et menighedsråd for disse.


1980-81

Indenfor menighedsrådets rammer blev der omkring 1980/81 startet et aktivitetsråd, som påtog sig at skaffe de fastboende danskere lidt dansk, kulturel underholdning i hverdagen.

Fra et beskedent lokale, Loimar, i Torre del Mar, gik man med Kjeld Hansen

(klubbens senere, mangeårige formand) i spidsen i gang med bl. a. bankospil, filmforevisning og andre sociale og kulturelle aktiviteter.


1984-85

Senere, omkring 1984/85, da menighedsrådet afbrød samarbejdet med aktivitetsrådet, meldte man sig ind i den allerede eksisterende danske forening, Dansk Spansk Samvirke, i Fuengirola på vestsiden af Malaga. Samtidig flyttede man til bedre lokaler i hotel Las Yucas på hovedgaden i Torre del Mar.


1990

I 1990 flyttede man til et lokale i San Honorato i Torre del Mar. I Fuengirola delte man i første omgang foreningen op i en hovedafdeling i Fuengirola

og to underafdelinger, en vest for Málaga (Fuengirola/ Mijas og Torremolinos) og en øst for Málaga (La Axarquía og Almuñécar).

Senere blev der fire underafdelinger, nemlig:

DSS Fuengirola/Mijas, http://www.clubdanes.dk,

DSS Torremolinos,

DSS Torre del Mar og

DSS Almuñécar

Dette fungerede til midten af halvfemserne, hvor forskellige omstændigheder fik medlemmerne i de fire underafdelinger til at beslutte at nedlægge hovedafdelingen og i stedet oprette fire selvstændige foreninger.

Samtidig opstod der hos medlemmerne et ønske om at få bedre og størrelokalefaciliteter.


1997...

For Torre del Mar´s vedkommende betød det oprettelsen af den nuværende forening,

"Den Danske Kulturelle Forening i Torre del Mar af 1997".

Af det tidligere samarbejde indenfor DSS resterer nu kun udgivelsen af månedsbladet "Dansk Spansk Samvirke" (Asociación Hispano Danesa), som er en fællesudgivelse for de fire nu selvstændige foreninger.

Fra 1. sept. 2002 skifter bladet navn til "La Revista Danesa" eller blot "La Danesa", et blad som gratis kan afhentes på mange udleveringssteder i lighed med Solkysten etc.


Fra foråret 2007 ophørte klubben sit samarbejde med La Danesa. I stedet vil klubbens meddelelser fra 1. juni 2007 blive publiceret i Solkysten.

På klubbens generalforsamling i 1997 pålagde man bestyrelsen at forsøge at finde bedre lokaler for klubbens aktiviteter.


Efter et par forgæves forsøg, som kiksede i 11. time - og lige inden man var ved at opgive projektet - fik man tilbud om leje på rimelige vilkår af den gamle natklub og diskotek, "Las Arenas", i Calle Piragua.


Calle Piragua ligger centralt i Torre del Mar lige bag hovedgaden. Det krævede en god fantasi at forestille sig, at denne gamle natklub kunne blive et velegnet klublokale. Men man havde fantasien! og en opsparet lille formue, og mange af medlemmernes enestående arbejdsindsats og offervilje gjorde projektet muligt, således at klubben kunne disponere over mere end 200 m2 velindrettede og veludstyrede lokaler, hvor stort set intet mangler.

Disse lokaler havde vi frem til den 1. december 2012, hvor vi flyttede til lysere lokaler med vældig attraktiv beliggenhed ud til Strandpromenaden.

Her blev der også brug for en enorm indsats for at gøre lokalerne brugervenlige og appetitlige, og billardfolkene førte an i et kapløb med tiden, men nåede det lige inden julefrokosten!

Men allerede året efter, den 1. april 2014, flyttede vi igen, dog kun 6 meter denne gang, til et nabolokale, der var lysere og luftigere og med en meget billigere husleje.

Også her var der brug for en stor arbejdsmæssig indsats, igen med billardfolkene som primus motor, men under betydeligt tidspres, fordi næsten alle så småt var på vej hjem til sommerophold  i Danmark.

Alligevel har vi nu særdeles indbydende lokaler og en lejekontrakt på 10 år med samme husleje, bortset fra eventuelle stigninger i prisindekset.

Den danske regerings opsigelse af dobbeltbeskatningsordningen med Spanien den 1. jan. 2009 medførte, at kun få danskere bliver fastboende i Spanien, og det kunne ses på medlemstallet i Klubben.

Denne udvikling vendte i 2016, hvor der begyndte at komme flere, også lidt yngre medlemmer, så der i 2018 er over 200 helårsmedlemmer og et stort antal medlemmer på 1 & 3 mdr. svarende til i alt knap 300 helårsmedlemmer.