Referater

Der foreligger jo, i sagens natur, ikke noget referat af året Generalforsamling. Derfor vil man her kunne  se regnskab og formandens beretning, uden referat.

 Generalforsamlingen d. 22. marts blev aflyst. Dette er en særlig force majeure situation. Indledningsvis har vi arbejdet med at udskyde generalforsamlingen. Dette ville i bedste fald først kunne finde sted om mindst 7 uger, - altså i begyndelsen af maj 2020. Bestyrelsen er af den opfattelse, at hovedparten af helårsmedlemmer så allerede har sat kurs mod nordligere himmelstrøg, og derfor ikke kan deltage. Det vil blive en tynd forsamling, - og ingen ved p.t om der vil gå endnu længere tid. Status er nu derfor således: • Årsregnskabet kan læses her under,og ligger allerede i klubben, • Bestyrelsens beretning ligger ligeledes her under • Der er ikke indkommet forslag til ændringer, • Hele bestyrelsen og suppleant samt revisorer har tilbudt genvalg. Såfremt der inden den originale dato (22.marts 2020 kl. 14.00) ikke er indsendt indsigelser, vil bestyrelsen derfor tilbyde,- på grund af den særlige situation, at blive siddende på posterne endnu en sæson..  Eventuelle indsigelser eller alternative forslag bedes mailet til bestyrelsen


Referater fra Generalforsamling

Bilag 1, Bestyrelsens Beretning