Dagsorden

Ordinær Generalforsamling søndag d. 22. marts 2020 kl. 14.

 

                     •Valg af dirigent.

                     •Bestyrelsens beretning.

                     •Forslag fra bestyrelsen.

                     • Indkomne forslag fra medlemmerne.

                     •Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

                     •Budget for året og fastsættelse af kontingent for det følgende år.

                     •Eventuelt.


Ekstraordinær Generalforsamling


Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:.


På valg til Bestyrelsen er:

                         Bestyrelsesmedlem    Jannie Brønsbjerg - modtager genvalg

                         Bestyrelsesmedlem    Brinnie Petersen   - modtager genvalg

                         Bestyrelsesmedlem    Finn Christensen  - modtager genvalg

                         Suppleant                    Bent Kjærbo          - modtager genvalg

                         Suppleant                    ---


Revisorer på valg:

                        Anette Poulsen

                        Anita Axselsen

Revisorsuppleanter:

                        ---

Dagsorden