Spansk Folkeregistrering

Spansk Folkeregister - El Padron

Tilmelding til Folkeregisteret (El Padroniemente).

Alle fastboende udlændinge i Spanien har pligt til at tilmelde sig det spanske folkeregister. Hvert andet år skal man henvende sig på kommunen og verificere, at man stadig bor på den samme adresse. Hvis man skifter adresse, skal dette selvfølgelig meddeles med det samme.

Fordele:

Bedre offentlig service.

Centraladministrationen overfører penge til de kommunale institutioner på baggrund af antallet af tilmeldte borgere i det kommunale folkeregister. Hvis man ikke er tilmeldt vil der blive givet færre midler til helsecentre, sanitær personale, politi, brandvæsen og folkeskoler.

Adgang til støtteordninger og hjælp.

Man skal være tilmeldt folkeregisteret over en bestemt periode for at få gavn af de indtægtsbestemte sociale ydelser og andre støtteordninger.

Desuden vil tilmeldte ofte have rabat på aftenskoler, fritidstilbud og kulturelle aktiviteter i kommunalt regi.

Stemmeret.

For at have ret til at stemme ved lokalvalg og EU-parlamentsvalg skal man være tilmeldt folkeregisteret, da valgnævnet i Malaga bruger dette til at udarbejde vælgerlister. Når man afleverer tilmeldingen til kommunen skal man bede om en formular, som bekræfter ens ønske om at stemme ved disse valghandlinger.

Dag til dag.

Da certifikatet fra det kommunale folkeregister (Certificado de Empadronamiento) bekræfter den officielle bopælsadresse, skal man medbringe dette certifikat ved de fleste henvendelser til andre offentlige myndigheder (optagelse i den sociale sygesikring, ind- og omregistrering af bil, fornyelse af kørekort, tilmelding af skolesøgende børn m.m.)

Hvilke dokumenter skal man medbringe ved tilmeldingen:

Residencia certifikat (original og fotokopi)

Pas (original og fotokopi)

Ejendomsskøde eller IBI.

Hvis man ikke ejer boligen skal man medbringe lejekontrakt på spansk (original og fotokopi). Lejekontrakten skal have en varighed af mindst 6 måneder.

Hvis man ikke ejer boligen eller bor til leje (ikke har nogen lejekontrakt) skal man foretage tilmeldingen sammen med indehaveren af boligen, som giver tilladelse til at opgive denne ejendom som bopælsadresse. Alle familiemedlemmer over 18 år skal underskrive formularen på stedet.

Residencia certifikat

Alle EU-statsborgere med ophold mere end 3 måneder i Spanien skal ansøge om residencia-certifikat på politistationen (Policia Nacional).

Hvilken dokumentation skal man medbringe:

Udfyldt ansøgningsformular (fås på politistationen)

Pas (original og fotokopi)

Betaling af gebyr 10€ (formularen fås på politistationen og kan indbetales i enhver bank eller sparekasse)

Et foto

Residencia certifikatet har i modsætning til Residencia kortet, som ikke udstedes mere, intet foto og er derfor ikke gyldigt som identitetsbevis. Certifikatet udskrives på politistationen med det samme.

N.I.E. Nummer.

Ikke residente i Spanien har fortsat pligt til at ansøge om N.I.E. Nummer. Man skal fremvise dette nummer ved stort set alle transaktioner i Spanien. Man skal ansøge om nummeret hos politiet.

Man skal medbringe.

Udfyldt ansøgningsformular (fås hos politiet)

Pas (original og fotokopi)

Betaling af gebyr 16 € (formular fås hos politiet)

Kilde: Udlændingekontoret i Mijas.