Socialforsorg i Spanien

Socialforsorg i Spanien

Den nationale offentlige forsorg (INSS)

Den nationale, offentlige socialforsorg (INSS) er underlagt arbejds- og socialministeriet og har til opgave at anerkende ens ret til offentlig sygdomsbehandling.

Når en pensionist ønsker at bosætte sig i Spanien og komme under den nationale offentlige forsorg, skal man tilmelde sig på det nærmeste Caiss-kontor, som for vores vedkommende ligger på Calle dr. Fernando Vivar, Velez Malaga.

For at blive tilmeldt skal man have en E121, som fås på kommunen inden afrejse fra DK eller ved tilkendelse af folkepension.

To fotokopier af E121

Residencia-certifikat (original og fotokopi)

Pas (original og fotokopi)

Tilmeldingen registreres, og man får et stykke papir (enten straks eller man får det tilsendt) med sit sygesikringsnummer. Herefter skal man henvende sig på det lokale lægecenter og blive registreret og foretage lægevalg.

Hvis man endnu ikke er blevet pensionist i sit hjemland, er lønmodtager med ansættelse i udlandet eller er arbejdsløs, skal man anmode om en E-106 formular, hvis man ønsker at modtage sygehjælp fra det offentlige i Spanien. Ved bosættelse i Spanien, skal man henvende sig til det nærmeste Caiss-kontor og få et stempel på denne formular. Hvis andre familiemedlemmer også skal omfattes, skal man fremvise dokumentation som bevis på de familiære relationer (ægteskabsbevis, fødselsattest m.v.)

Registreringen sker på stedet. Man skal henvende sig på nærmeste lægecenter med fotokopi af den stemplede formular og fotokopi af pas.

Hvis man hverken er pensionist, lønmodtager eller arbejdssøgende er der ikke andre udveje end at tegne en privat sygeforsikring.

Hvis man skal på ferie i et andet EU- land, skal man medbringe det blå sygesikringsbevis, da man ellers vil komme til at betale udgifterne for behandlingen. Hvis man bor i Spanien, bestilles det hos borger.dk og her kan du læse, hvad det dækker. Hvis man rejser uden for EU, bør man tegne en rejseforsikring, da kortet ikke gælder.

Hvis du bor i Danmark fås kortet på kommunen.


For at modtage behandling under ferieophold i Spanien skal man henvende sig til det nærmeste lægecenter og blive registreret - medbring det blå sygesikringsbevis og pas.

Hvis man rejser til et andet EU-land for at modtage medicinsk behandling eller gennemgÃ¥ kirurgiske indgreb, skal man have en forudgående tilladelse fra det spanske sundhedsvæsen E-112. Det blå rejsesygesikringsbevis dækker ikke disse behandlingsforløb.

Det Andalusiske sundhedsvæsen (SAS).

Når du har været på Caiss-kontoret (se ovenfor) skal du henvende dig på det nærmeste lægecenter (Centro de Salud) for at blive registreret og foretage lægevalg. Medbring følgende dokumentation:

Skrivelsen fra INSS

Pas (original og fotokopi)

Residencia-certifikat (original og fotokopi)

Der udfyldes en formular om optagelse i den andalusiske sygesikringsdatabase, derefter vil du modtage et sygesikringsbevis med posten (der kan gå op til flere måneder før det kommer (men man er sikret lægehjælp i mellemtiden).

Sygesikringsbeviset giver adgang til lægehjælp, behandling på skadestue eller sygehus, receptordineret medicin (gratis for pensionister og 60% besparelse for alle brugere med recepter).

Tidsbestilling hos lægen.

Når man er blevet registreret i det andalusiske sundhedsvæsen, er det meget nemt at bestille en tid hos lægen.

Ring til dit lokale lægecenter eller mød op personligt.

Ring på telefon 902 505 060 (Salud Responde)

Benyt sundhedsvæsenets hjemmeside. Skriv inter@s i søgefeltet på f.eks. Google og vælg “€cita para el medico” Her er et direkte link

Man skal oplyse NIE nummer, sygesikringsnummer og fødselsdato så kan man vælge det tidspunkt, der passer bedst.

Teleoversættelse

Det er muligt at få for teleoversættelse til læger og hospitaler.

Det sociale sundhedsministerium har oprettet et ovesættelses system via telefonen til udenlandske patienter.


Tolkningsystemet kan hjælpe patienter på 46 forskellige sprog.

Ikke spansktalende patienter kan ringe til "Salud Responde" på telf. 902 505 060.

De vil automatisk blive stillet om til en oversætter, der taler Deres eget sprog.

En 3 vejs konversation går i gang hvor både patient og læge taler deres eget sprog, mens tolken oversætter samtalen.

Mange sprog vil være tilgængelige 24 timer i døgnet, 365 dage om året; arabisk, bulgarsk, kinesisk, engelsk, fransk. tysk, polsk og slovakisk.

Resten bl.a. dansk vil være tilgængeligt fra kl. 8.00 - kl. 18.00 fra mandag til fredag.

Sociale støttemuligheder i Spanien

Man skal være tilmeldt det kommunale folkeregister (El Padron) over en bestemt periode for at få adgang til indtægtsbestemte sociale ydelser og andre støtteforordninger gennem den kommunale socialforvaltning. (Se tilmelding til folkeregisteret).

Forsorgsloven (Ley de Dependencia) trådte i kraft i 2007, og er en lov som støtter den personlige selvstændighed og er beregnet for personer med behov for omsorg og pleje.

Loven arbejder med forskellige grader af afhængighed af hjælp, og de træder i kraft i etaper.

I Grad -“ Mindre afhængig af hjælp. (2011-2014)

II. Grad - Alvorligt afhængig af hjælp (2009-2010)

III Grad - Meget alvorligt afængig af hjælp. (2007)

For at få hjælp skal man henvende sig til de sociale myndigheder i ens kommune og følgende skal være opfyldt for at f hjælp:

Man skal have et Residencia-certifikat

Man skal være indskrevet i det spanske folkeregister i minimum 5  år de 2 sidste år med permanent.ophold

Hjælpen er indtægtsbestemt.

Når man har ansøgt om hjælp, kommer der Visitation fra de sociale myndigheder, som laver en rapport og bestemmer, hvor meget hjælp man kan få.

Derefter bliver der udarbejdet en PIA (Program for individuel hjælp) som til sidst skal godkendes af den Sociale Afdelings Delegation.

Der kan ydes

økonomisk støtte til pleje i hjemmet

økonomisk støtte til Plejehjem

Dag og nat Centre

Teleassistance

økonomisk støtte til pleje

økonomisk støtte til personlig hjælp

Det dagsbaserede aflastningscenter vil være det, plejeloven satser mest på. Det giver de ældre mulighed for at blive boende derhjemme, men på den måde har de et sted at ære i dagstimerne, hvor de kan få al den hjælp, de har behov for, samtidig med, at de vil blive en del af et socialt samvær. Men også løsninger som hjemmehjælp, flere plejehjemspladser, tilkaldehjælp og økonomiske ydelser, så brugeren kan ansætte en personlig plejer, vil være blandt de tiltag, den nye lov sætter i gang.

De personer, der passer et familiemedlem, der ikke kan klare sig selv, vil kunne blive aflønnet for pasningen, hvis de registrerer sig hos Seguridad Social.

Pensionistkort

Junta de Andalucia  udsteder et pensionistkort som giver  en lang række fordele. Man skal være tilmeldt folkeregistret for at få kortet - men det er ikke nødvendigt at have residencia.

Kortet giver adgang til

Bustransport til halv pris

Teleassistance

Tilskud til briller

Gratis juridisk rådgivning

Rabat på hoteller, museer og ferierejser

Man får kortet ved at indsende en ansøgningsblanket til Junta de Andalucia. Ansøgningsblanketten kan findes her udskriv blanketten, udfyld den og send den til adressen der står på blanketten sammen med 2 fotos (det ene skal klistres på ansøgningen) og en kopi af din dokumentation for residencia. Efter nogen (lang) tid får du tilsendt kortet med posten.

Renfe  (de spanske jernbaner) udsteder også kort til residente pensionister. Tarjeta dorade de Renfe. Kortet giver rabet på togrejser og fås på stationen i Malaga, koster 5 €, gælder for et år. Medbring dokumentation for residencia og fotokopi af samme.

Kilde: Udlændingekontoret Mijas rådhus.

Disclaimer: Der tages forbehold for lovændringer og andre ændrede forhold.