Dødsfald

I Tilfælde af Dødsfald

Selv om døden rammer os alle en dag, er mange usikre på, hvordan de skal forholde sig, hvis f.eks. deres ægtefælle dør.


Jeg vil forsøge at opstille nogle retningslinjer for, hvordan man griber situationen an rent praktisk.

Hvis døden indtræffer på hospitalet, sørger lægen for en dødsattest og vil også ofte gerne tilkalde en bedemand.


Hvis man har en begravelsesforsikring, skal man naturligvis henvende sig til det forsikringsselskab, man har kontrakt med.


Hvis døden indtræffer derhjemme, skal man ringe 112 efter en læge og sørge for at opgive nøjagtig adresse. Så kommer der en ambulance med et lægehold.  Hvis man bor uden for et byområde, er det klogt at få én til at modtage ambulancen ved den nærmeste hovedvej og guide den op til huset.


Dernæst skal man tilkalde en bedemand. Et firma, jeg har arbejdet med flere gange er La Esperanza.


Velez Malaga

952 501 581

Nerja

952 521 247

Torrox

952 539 777

Algarrobo

952 511 973


Bedemandsfirmaet La Esperanza her udarbejdet en specialpris på begravelser til medlemmer af Den Danske Klub. Henvendelse til Paloma, tlf. 677 813 505


Bedemanden vil bede om dødsattesten og den afdødes pas. Han sørger for at kontakte konsulatet, der videresender passet til Danmark.


I Spanien skal der gå 24 timer, inden begravelsen kan finde sted. Imens opbevares den afdøde i et TANATORIUM, hvor de nærmeste pårørende i Spanien holder ligvagt, indtil begravelsen skal finde sted, og hvor normalt hele landsbyen indfinder sig i løbet af vågetiden for at sige farvel og støtte de pårørende. Den afdøde ligger i åben eller lukket kiste i et lille rum med glasvægge, der findes i den “€salon”€, familien har fået tildelt. Den er smukt møbleret og er en af flere saloner. Der er også et cafeteria i Tanatoriet.


Hvis man ønsker ligbrænding, sørger bedemanden også for det og aftaler et tidspunkt med den efterladte.


Hvis der går flere dage, fordi familien skal komme hertil fra Danmark, lægges den afdøde på køl imens.


Hvis man vælger at strø asken ud på havet, kan man få en økologisk urne, der med tiden opløses.

Hvis man skal have urnen med til Danmark, er det en god idé at få et certifikat fra Konsulatet, hvor bestemmelsesstedet (navnet på kirkegården) er nævnt, så man ikke får problemer i lufthavnen. Det certifikat tager bedemanden sig også af

.

Bedemandens honorar varierer en del, afhængig af kistens pris, blomster eller ej, ekstra dage på køl osv. Men et skrabet budget kan lyde på godt 2000 €.


Ved dødsfald lukkes den afdødes bankkonto automatisk (bedemanden har dog adgang!). Det er derfor altid klogt at have hver sin konto, INDEN den ene falder fra.


Mónica Riemann